Over Klein Hofland

Klein Hofland is een plek in Beverwijk waar vrijwilligers actief zijn. Actief in het groen. Bloemen maken vrolijk, groente is goed voor je eten en door een park lopen is puur genieten. En als je daarin actief kunt zijn, word je helemaal blij.

De plek ligt in stadspark Overbos. Dit park is begin jaren negentig tot stand gekomen op initiatief van bewoners en bedrijven. Het laatste stukje open gebied in stad is toen ontworpen als een park, en Koningin en Prins kwamen de eerste bomen planten, met de schoolkinderen.

Het park wordt nu volop gebruikt door jong en oud, vissers en wandelaars, picknickers en skaters. En al die tijd zijn er vrijwilligers actief. Schoonmaken in het voorjaar en najaar van het gehele park en op Klein Hofland onderhouden van de vlindertuin, kweken van groente in de stadstuinderij en in de kas.

Wij, de vrijwilligers, zijn een bont gezelschap. We komen uit vele windstreken, verschillende achtergronden en allerlei niveaus van ervaring. Zowel hier geboren als zojuist gevestigd. Iedereen mag meehelpen, we hebben geen lidmaatschap. Af en toen komen stukjes grond beschikbaar om zelf aan de slag te gaan. Alleen of met anderen. En wij vinden kletsen net zo belangrijk. Kijk in de agenda, zoek uit wat jij wilt en kom gewoon langs. Groene vingers zijn geen voorwaarde, een groen hart wel. 

De activiteiten op Klein Hofland vinden plaats in vlindertuin en stadstuinderij.