Stadspark activiteiten

Onze activiteiten in het stadspark bestaan eenmaal in het voorjaar en eenmaal in het najaar uit de volgende activiteiten:

  • het schoonmaken van de watergangen en de groenperken d.m.v. het verwijderen van plastic e.d.
  • eenmaal in het voorjaar en eenmaal in het najaar
  • het onderhouden van de bewegwijzering van de speurtochten d.m.v. het periodiek schoonmaken van de borden (zo nodig vervangen van verwoeste bordjes)

park en ook genieten

En op die dag tussendoor koffie + koek, gevolgd door lunch voor iedereen.