Zo is het begonnen

In 1988 steken bewoners de koppen bij elkaar omdat de gemeente weer een stuk van het gebied wil bebouwen. Dit leidt binnen een jaar tot de vereniging Groene Long Beverwijk met meer dan 1000 leden. Van bewoners en scholen tot winkeliers en Hoogovens. Het Rijk geeft een voorbeeldstatus en de Provincie maakt het gebied tot middelpunt van het regionaal groenplan. En, leden gaan alvast aan de slag om delen van het park in te richten.

De werkers van het eerste uur in 1989.

De werkers van het eerste uur in 1989.

Leden houden een wensenonderzoek onder de bevolking, begeleid door de Universiteit van Wageningen. Met de resultaten daarvan wordt 4 landschapsarchitecten gevraagd hun ontwerp voor het park te maken. Dat werd in buurtoverleggen besproken en met de resultaten daarvan maakt ontwerpster Aditti Kho twee ontwerpen: de stad open en de stad gesloten. Dat gaat weer in het overleg en met de resultaten daarvan maakt Ank Bleeker het definitieve ontwerp in 1990. Dat is de basis voor de eerste officiële aanplant van bomen in 1991 door het Koninklijk Paar.

De eerste officiële aanplant in 1991. Koninklijk Paar met schoolkinderen.

De eerste officiële aanplant in 1991. Koninklijk Paar met schoolkinderen.

En sinds die tijd zijn er vrijwilligers actief. Vanaf 1995 in de beheerstichting Stadspark Overbos Beverwijk. Deze heeft tot doel het initieren en ondersteunen van activiteiten van bewoners die tot doel hebben het gebruik van het park levendig te houden. En zoals de foto toont, ook dit gaat altijd gepaard met veel overleg, veelal lopend

En sindsdien veel lopend overleg.

En sindsdien veel lopend overleg.