Compartiment 1

Eerste verantwoordelijken zijn Coby en Hussein.

  • Kampje 1.1.3 en 1.2 worden waarschijnlijk, net als voorgaande jaren, benut door turkse familie uit oranjebuurt.
  • Kampje 1.1.4 is beoogd te worden gebruikt door Hussein, is tuinder, en maten.
  • Kampje 1.6.0 wil Nel Zonneveld bonen kweken (ze wil bamboe uit de container).
  • Kampjes 1.0, 1.1.1, en 1.6.1, 1.6.2 en 1.6.3 zijn vrij. In een deel van kampje 1.1.1 wordt een lage kas geplaatst.
Compartiment 1

Compartiment 1

De gewassen in 2016 worden:

KAMPJE GEWAS ZAAITIJD/WK OOGSTTIJD DEELNEMERS
1.1.1 Lage kas maart/april mei/juni Royal
Wortelen juli oktober Allen
Prei juli oktober
Uien juli dec/feb
1.1.4 Hussein
1.6.0 Nel
1.6.1 Erwten/peulen maart/14 juni Allen
Radijs april/14 juli
Courgettes april/14 september
1.6.2 Knoflook april/14 augustus Allen
Bieten april/14 augustus
Wortelen april/14 september
Sjalotten april/14 oktober
1.6.2 Boerenkool september dec/feb
Spruiten september dec/feb
Selderie september dec/feb